Stel uw vraag  

Bulk transport

Van de Graaf & Meeusen

Bezoek website

Bulk transport binnenvaart

Bulk transport

Door de geografische ligging van Nederland, enerzijds aan het eind van de rivier de Rijn met haar zijrivieren en anderzijds aan open zee worden reeds honderden jaren goederen aan- en afgevoerd. Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen fungeren hierbij als onmisbare schakel tussen zeevaart en binnenvaart.

Grondstoffen worden aangevoerd over zee en half- en eindproducten worden afgevoerd over zee. Bij het voor- en natransport van en naar vele Europese landen speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Vooral kolen, ertsen, veevoeder- grondstoffen, staalproducten, kunstmesten en bouwstoffen zijn goederen welke bij uitstek vervoerd worden door de binnenvaart.

De laatste decennia is bulk transport sterk in opkomst, ook hierbij speelt de binnenvaart een belangrijke rol.

Eigen rederij van duwbakken en duwboten

Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. speelt hier op twee manieren een rol bij. Enerzijds worden vervoersstromen uitbesteed aan eigenaren van particuliere motorschepen. Anderzijds exploiteert Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. een rederij met 31 duwbakken, 9 duwboten en een motorschip in eigendom aangevuld met een wisselende kwantiteit aan ingehuurde duwbakken, duwboten en motorschepen.

Opdrachtgevers zijn producenten en verbruikers van de reeds genoemde goederen en niet zelden maakt Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. deel uit van een vervoersketen waarbij het totale pakket van aanvoer, overslag en doorvoer uitgevoerd wordt.

Laden en lossen van goederen op elk gewenst tijdstip

Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. laadt en lost de goederen op het gewenste tijdstip. Soms is een snelle aanlevering op de losplaats gewenst en soms is juist het tegenovergestelde het geval waarbij de duwbakken van Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. de functie van tijdelijke opslag vervullen.

De dienstverlening gaat 24 uur per dag door, dag in dag uit. Onze vakkundige en gemotiveerde medewerkers zijn 24 uur per dag bereikbaar om, indien noodzakelijk, bij te sturen.

Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V.

Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. exploiteert een eigen rederij met 31 duwbakken, 9 duwboten en een motorschip in eigendom aangevuld met een wisselende kwantiteit aan ingehuurde duwbakken, duwboten en motorschepen

Opdrachtgevers zijn producenten en verbruikers van kolen, ertsen, veevoeder- grondstoffen, staalproducten, kunstmesten en bouwstoffen

genoemde goederen en niet zelden maakt Van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. deel uit van een vervoersketen waarbij het totale pakket van aanvoer, overslag en doorvoer uitgevoerd wordt.

Bulk transport over water? Neem direct contact met ons op voor uw mogelijkheden en tarieven.

Adres Boelewerf 52
Postcode 2987 VE
Plaats Ridderkerk
Telefoon Bevrachting - 0031 (0)180-487120
Administratie - 0031 (0)180-488048
Duwvaart - 0031 (0)180-487130, na kantooruren 0031 (0)641857570